Hyresvillkor

Hyresavtal på hyrd utrustning

§1 – Hyresobjektet

Hyresobjektet, nedan benämnt kamera omfattar förutom kameran, diverse tillbehör i en medföljande väska. Tillbehören kan t.ex. vara: Laddare, videokablar, scartkontakter, firewirekablar, förlängningskablar, fjärrkontroll mm.

§2 – Hyresperiod

Om inget annat avtalas så skall hyresobjektet återlämnas senast kl 10,00 på återlämningsdagen. Återlämnas hyresobjektet efter kl 10,00 debiteras en extra hyresdag. Om vi skulle ha stängt på återlämningsdagen utgår ingen extra hyra.

§3 – Frakt & transport

Vi kan skicka bokad utrustning till er med bud. Hyresperioden räknas från och med att utrustningen lämnar Camrent tills att utrustningen är åter hos på Camrent. Vi kan även leverera utrustningen med montering och genomgång.

§4 – Förseningsavgift

Återlämnas inte bokad utrustning i tid tillkommer en 1,5 dagshyra per påbörjad dag om vi inte i förväg har godkänt hyresförlängningen. Är utrustningen inte tillbaks senast 30 dagar efter hyresperiodens slut övergår utrustningen till hyresmannens ägo, och skall därmed betala hyra dag 1-30 plus ersättningsnivåerna enligt §8.

§5 – Slitage och skada

Hyresmannen är skyldig att under hyrestiden vårda utrustningen på ett ansvarsfullt sätt. Om utrustningen skadas under hyrestiden, är hyresmannen skyldig att ersätta uthyraren för kostnaden att återställa utrustningen till ursprungliga skick. Skall betalas 20 dagar efter kostnadsbesked.

§6 – Fel på hyrd utrustning

Om bokad utrustning inte fungerar under hyresperioden, hyresmannen oförskyllt, så är uthyraren ersättningsskyldig gentemot hyresmannen. Ersättningen motsvarar återbetalning av erlagd avgift för resterande hyresperiod, samt 10% tillägg på återbetalnings beloppet. Dagen för ersättningens beräknande räknas fr.o.m den dagen då uthyraren informeras om felet. Om uthyraren inte muntligen eller mailledes informeras om felet utgår ingen ersättning. Ersättningen kan maximalt uppnå till 100% av erlagd totalhyra. Om det filmade resultatet blir betydande nedsatt pga. tekniskt fel, så återbetalas max 50% av hyresbeloppet. Ingen återbetalning görs på uppbrutna band samt försäkringspremier.

§7 – Förlust och skada

Vid förlust eller skada av videokameran eller dess utrustning under hyresperioden, är hyresmannen ersättningsskyldig gentemot uthyraren. Ersättningen skall betalas till uthyraren inom 20 dagar efter hyresperioden. Ersättningsnivåerna finns specificerade under §8.

§8 – Betalning

Normalt betalas hyran med kontokort eller kreditkort. Vi fakturerar också företag som är godkända hyrkunder. När vi har mottagit er beställning är hyreskontraktet bindande. Dock kan ni avboka utrustningen fram till 4 dagar innan hyresperiodens början utan någon extra kostnad. För avbokning 1-3 dagar innan hyresperiodens början, debiteras 50% av bokad utrustning. Uthämtas inte utrustningen eller om avbokningen sker samma dag, debiteras hyresmannen 100% av bokad utrustning.

§9 – Skadeförsäkring/självriskeliminering

Det finns möjlighet att teckna en skadeförsäkring samband med hyra, vilket innebär att uthyraren betalar alla skador på utrustningen. Skadeförsäkringen täcker allt utom stöld och vid skada så är självrisken 0 kr. Försäkringen täcker även er självrisk samband med stöld. Vid filmning med undervattningshus och snorkelhus täcker den ej vattenskada. Om skadan har skett medvetet eller vid tävling, racing eller extremsport gäller ej försäkringen.

§10 – Ersättningsnivå vid förlust/skada

Tricaster 4K 100,000 kr
3 st Birddog P200 inkl styrning 75,000 kr
Datavideo livesändningskit 120,000 kr
Beyerdynamic 4 mickar-kit 45,000 kr
PTC-140 30,000 kr
PMW-EX1R 55,000 kr
Plasma/LCD skärm 40-42 tum 5,000 kr
Dataprojektor 6,000 kr
PMW-200 70,000 kr
MacBook Pro 15,000 kr
Laptop 8,000 kr
iPad 4,000 kr
DVD/VHS (DVD rec + 1,000 kr) 1,500 kr

Produkter eller tillbehör som kablar, stativ, batterier, väskor och annat som inte omnämns här debiteras med aktuellt marknadsvärde.

Övrigt

Vi reserverar oss för eventuella (tryckfel) på vår webbplats. De uppgifter om våra produkter som anges på vår webbplats kan ändras utan att detta meddelas. Alla summor på camrent.se och i detta avtal är exklusive moms. I vissa fall mot privatpersoner  tar vi ut en deposition som återbetalas direkt vid återlämning av utrustningen.